هرمزگان

۰۱تیر
ساخت مدرسه سازمان انرژی اتمی در استان هرمزگان
ناصر شریف لو؛

ساخت مدرسه سازمان انرژی اتمی در استان هرمزگان

مدیر عامل نیروگاه های اتمی ایران هرمز : در راستای خدمت به هم استانی های عزیز و تحقق عدالت آموزشی ، مدرسه انرژی اتمی برای سال جدید تحصیلی به بهره برداری خواهد رسید.

چیزی یافت نشد !