کردستان

۰۹تیر
بیشترین و کمترین میزان مشارکت در کدام استان ها بود؟

بیشترین و کمترین میزان مشارکت در کدام استان ها بود؟

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و نتایج نهایی اعلام شد.

چیزی یافت نشد !