جهان > اروپا

۰۶فروردین
نگاهی به رشد جمعیت جهان از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۵۰ به تفکیک قاره‌ها (اینفوگرافی)

نگاهی به رشد جمعیت جهان از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۵۰ به تفکیک قاره‌ها (اینفوگرافی)

در کمتر از ۵۰ سال، جمعیت جهان دو برابر شده و از ۴ به ۸ میلیارد نفر رسیده است. در اینفوگرافی زیر، جمعیت قاره ها در سه نقطه زمانی مختلف ترسیم شده اند: ۱۹۰۰، ۲۰۰۰، و ۲۰۵۰.

چیزی یافت نشد !